Cech česko-moravských uměleckých dráteníků

Cech je nevýdělečnou, neziskovou, dobrovolnou zájmovou organizací, sdružující jak výtvarníky amatéry,
tak profesionály, kteří se věnují výtvarnému zpracování užitných i dekorativních předmětů z drátu. Působí
na území Čech i Moravy a jeho členy jsou i dráteníci ze Slovenska.


Kontakt:
RNDr. Hana Maříková, cechmistr
U Průhonu 23, 170 00 Praha 7-Holešovice, ČR
tel: +420-608075740
e-mail: cech-drateniku@seznam.cz
www.sweb.cz/cech-drateniku/